Release Party!

Release av Tombola Parksalonger – en konstdokumentation. Ett evenemang med framföranden/performance av Annika Lundgren, Dan, Rakel och Klara Fröberg, Magnus Haglund och Cheap Imitation.